วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2552

ผลงานวิชาการที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การขอเลื่อนวิทยฐานะ

เพื่อนครูอาจารย์ที่เคารพทุกท่านครับ
เมื่อเราได้สร้างสมคุณงามความดีมาโดยตลอด มีความรู้ความสามารถและทุ่มเทแรงกายแรงสมองเพื่อเยาวชนจะด้วยอุดมการณ์ที่เปี่ยมล้นหรือจะเพราะเหตุใดก็ตาม เมื่อมีสิทธิ์ขอเลื่อนตำแหน่ง คุณครูโดยส่วนมากมีความหวาดกลัวไปต่าง ๆ นานา ไม่กล้าส่งหรือเมื่อส่งไปแล้วก็ไม่มั่นใจในผลงาน สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นกับคุณครูทุกคน แต่หากท่านกล้าที่จะปรึกษาท่านผู้รู้ กระผมมั่นใจว่าไม่มีใครใจดำที่จะให้คำแนะนำ